Omgevingsvergunningen Groene Ster (t/m 2016)

Let op: Sinds 14 juli 2017 zijn alle onderstaande omgevingsvergunningen en daarmee samenhangende documenten die meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk moeten maken door de bestuursrechter buitenwerking gesteld of vernietigd. Voor 2018 probeert de gemeente Leeuwarden het opnieuw (het seizoen 2017 is feitelijk zonder bruikbare omgevingsvergunning verlopen en had daardoor geen omgevingsrechtelijke basis). Omdat verwacht mag worden dat het opnieuw optuigen van omgevingsvergunningen niet zonder slag of stoot zal verlopen, is hiervoor een nieuw submenu-item aangemaakt.