Omgevingsvergunningen

Gepubliceerd op: 10 januari 2021

Update: 18 februari 2021

Er is sprake van een omgevingsvergunning indien in de fysieke leefomgeving activiteiten plaatsvinden die afwijken van hetgeen is toegestaan in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het gaat hierbij om wet- en regelgeving die te maken hebben met de ruimtelijke ordening.

Op een aanvraag om een omgevingsvergunning kunnen twee verschillende voorbereidingsprocedures op van toepassing zijn. Enerzijds de reguliere voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 4.1.2  en 4.1.3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Anderzijds de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb, ook wel Openbare Uniforme Voorbereidingsprocedure (UOV) genoemd.

De hoofdregel is dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, tenzij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is verklaard. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing als dit in de wet expliciet is bepaald.

p

Het patroon van omgevingsvergunningen die voor de Groene Ster festivals de afgelopen jaren zijn uitgegeven kent een grillig verloop:

  • 2013 – Eerste festival Welcome to the Village: geen omgevingsvergunning uitgegeven
  • 2014 – Eerste omgevingsvergunning voor alle drie festivals voor komende 10 jaar
  • 2015 – Aanvullende omgevingsvergunning vanwege gebiedsuitbreiding Psy-Fi
  • 2017 – Voorgaande omgevingsvergunning (+aanvullende) vernietigd door bestuursrechter
  • 2017 – Festivals zonder enige omgevingsvergunning
  • 2018 – Jaarlijkse uitgifte van een tijdelijke omgevingsvergunning voor afzonderlijke festivals

 

Hieronder zijn over de verscheidene jaargangen per evenement de omgevingsvergunningen te raadplegen. Klik op het figuur voor overzicht.

Promised Land Festival

Overige evenementen