Onderzoeken & verslagen

Onderzoeken, evaluaties, rapporten en studies die door instituties, (overheids)instanties, GSD zelf en/of bedrijven zijn verricht en die veelal dienen als onderliggend document voor vergunningen, discussies, hoorzittingen, (juridische) procedures en naslag.

Indeling is op alfabetische volgorde van instanties en daarbinnen chronologisch.

De Meervleermuis in Fryslân (rapport A&W 2418), 17 april 2018

logo LWD