Onnavolgbaar

Gepubliceerd op: 13 maart 2021

Door: Wietse Elzinga

College van B&W negeert gemeenteraad inzake festivals Groene Ster. Iets anders kan ik er niet van maken na het lezen van de nieuwsbrief voor omwonenden van de Groene Ster. Een van die omwonenden is de webmaster van http://www.groenesterleeuwarden.nl en die was zo vriendelijk om onder de rubriek Nieuws die nieuwsbrief integraal te publiceren in de vorm van een pdf-bestand. In die nieuwsbrief rept wethouder Hein Kuiken over een nieuw bestemmingsplan voor het recreatiegebied, ook al heeft de gemeenteraad van Leeuwarden een besluit genomen dat het college eerst een plan van aanpak moet voorleggen. Hoe zat het ook alweer? Vorig jaar deed de lokale Rekenkamer verslag van onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Leeuwarden vergunningen verleende aan organisatoren van festivals in het natuur- en recreatiegebied. Het oordeel was vernietigend, de pas aangetreden wethouder beloofde beterschap. Voor dit jaar hebben drie festivals een vergunning aangevraagd, Welcome to the Village en Psy-Fi conform de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure en Promised Land volgens de gebruikelijke procedure. Van de eerste twee aanvragen is de beslistermijn inmiddels ruimschoots verstreken, geen mens weet de (juridische) consequenties van dit besluit tot vooralsnog niet-besluiten. Van Welcome to the Village is publiekelijk bekend dat ze iets willen organiseren zodra de pandemieregels het toestaan. Dat voor te nemen festival zal vast niet conform de aangevraagde vergunning zijn, vermoedelijk zal er alsnog in het voorkomende geval een vergunning volgens de gebruikelijke weg worden aangevraagd. Maar die Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure zou toch dé oplossing van alle juridische problemen zijn? De portefeuillehouder rept er in de nieuwsbrief met geen woord over.

Later dit jaar kunnen we een ontwerpbestemmingsplan voor de Groene Ster tegemoet zien, ik heb nog geen plan van aanpak in overeenstemming met het besluit van de gemeenteraad voorbij zien komen. Voor een nieuw bestemmingsplan moet een milieueffectrapportage opgesteld worden waarmee hoge kosten zijn gemoeid. Het kan zijn dat de ambtenaren de noodzakelijke inspanningen weer eens geringer inschatten dan de kenners van het gebied, juist dit gebrek aan inzicht in het gebruik van het gebied was de oorzaak van alle ellende. Stichting Groene Ster Duurzaam weet overigens van niks ook al hebben vertegenwoordigers onlangs een overleg gehad met burgemeester Buma en wethouder Hein Kuiken. Voor zover ik weet de enige toezegging van de wethouder aan de gemeenteraad die gestand is gedaan. Over het feitelijk doorgaan van de festivals valt op dit moment geen zinnig woord te zeggen, het College van B&W toont zich als het om de procedures gaat wederom onnavolgbaar.