Ontwerp Partiële Herziening Bestemmingsplan

25 mrt 2023 | Bestemmingsplan, Sticky

Afgelopen week (12) heeft het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leeuwarden een klap gegeven op het ontwerp Partiële Herziening Bestemmingsplan (PHB) van de Groene Ster om van dit natuur- en recreatiegebied een permanent festivalterrein te maken.

Het 2527 pagina’s tellend ontwerpplan wordt op 30 maart a.s. formeel gepubliceerd en ligt na maar liefst vijf jaar (!) nadat de eerste contouren van plan met een zogenaamd voorontwerpplan verscheen, zes weken ter inzage voor een zienswijze.

Mede namens ruim 250 gemachtigden zal GSD een zienswijze indienen. De indiening van een zienswijze dient een tweeledig doel. Enerzijds zijn het voorstellen of adviezen die kunnen leiden tot aanpassingen en wijzigingen in het uiteindelijke bestemmingsplan, anderzijds dienen ze als uitgangspunt bij een eventueel beroep tegen het bestemmingsplan (afhankelijk van in hoeverre de genoemde voorstellen en adviezen worden overgenomen door de gemeente).

Het hele ontwerp PHB kunt u – uitgesplitst in delen – hier onder het tabblad ‘Ontwerp’ nalezen. U kunt hiermee zelf een zienswijze indienen indien u dat wenst. Hoe dat moet kunt u vinden op de site van de gemeente.

U kunt ook GSD machtigen om dit mede namens u te doen. Deze machtiging is voor u geheel kosteloos en geldt voor de gehele juridische afwikkeling tegen de herziening van het bestemmingsplan Groene Ster.
U kunt ons machtigen door de invulling van dit briefje en deze per brief of e-mail (machtiging@groenesterduurzaam.nl) ons toe te zenden.

 

Onderstaand schema geeft u een indruk in welke fase van de herziening van het bestemmingsplan we nu zitten: