Proeftuin

Gepubliceerd op: 21 april 2021

Door: Wietse Elzinga

Groene Ster proeftuin gemeentelijke onnozelheid. Zonnige zondagmiddag, talloze bezoekers en niemand kon bij de kiosk naar het toilet. Een vooralsnog onbekende ambtenaar van de gemeente Leeuwarden heeft een link gelegd tussen openingsstelling en de aanwezigheid van desinfecterend middel, en liet verder niets meer van zich horen. Betreffende persoon is kennelijk nog nooit in het natuur- en recreatiegebied geweest en heeft derhalve nog nooit kunnen aanschouwen hoe de kioskhouder zijn toko heeft ingericht: m.b.v. looproutes voorkomen dat klanten elkaar frontaal kunnen benaderen. Bij infectieziektes gaat het om de aard van de ziekteverwekker, de weg waarlangs die van geïnfecteerde een niet-geïnfecteerde weet te bereiken en de mate waarin een vaccin kan voorkomen dat een geïnfecteerde daadwerkelijk ziek wordt. Transmissiemedia bij diverse infectieziektes zijn muggen bij malaria, vervuild water bij cholera waarbij een bacterie de ziekteverwekker is. Bij luchtweginfecties waaronder de griep fungeren waterdruppels als transmissiemedium. Bij de huidige pandemie is het mantra steeds: afstand houden. Waterdruppels kunnen op eigen kracht slechts een kleine afstand overbruggen voordat ze slachtoffer van de zwaartekracht worden. Daar waar mensen geen afstand kunnen bewaren is het zaak de transmissieweg te blokkeren door een mondkapje te dragen.

Bij het toiletgebouw bij de kiosk doe je er verstandig aan analytisch te werk te gaan, op welke wijze kun je invloed uitoefenen op de transmissieweg. Looproutes instellen zoals bij de kiosk gaat niet: er is slechts een in- en uitgang per toilet (dames/heren). Per geslacht kunnen er maximaal twee naar het toilet, bij de heren kun je van buiten zien of het urinoir wordt gebruikt. De kans dat een geïnfecteerde en een niet-geïnfecteerde elkaar niet kunnen ontlopen is verwaarloosbaar klein, wie toch iets wil regelen moet het zoeken in een eenvoudig signaleringssysteem. Bekend uit de wereld van de spoorwegen en de computersystemen: wie gebruik maakt van een toilet (een resource) zet aan de ingang een schuifje op rood en na afloop op groen ten teken dat een volgende gebruik kan maken van deze kritische resource. Veronderstellend probleem opgelost. Leeuwarder ambtenaren denken daarentegen dat je de verspreiding van een virus voorkomt met het inzetten van een desinfecterend middel tegen bacteriën.

Aan onnozelheid bij Leeuwarder ambtenaren geen gebrek, een insectenhotel ter promotie van biodiversiteit waar jaar in jaar uit geen bloeiende bloem is te zien en derhalve geen insect valt te ontwaren. Twee nestkastjes voor koolmezen bij de naturisten ter bestrijding van de eikenprocessierups waar nog nooit zo’n vogeltje is gesignaleerd: geen insect in de buurt waarmee jonkies gevoerd kunnen worden wanneer er geen eikenprocessierups op de menukaart staat. Ter promotie van de waterkwaliteit het gebied opnieuw inrichten en nalaten potentiële paaiplekken voor vissen te verbinden met de rest van het water. Aan goede bedoelingen mankeert het niet, ze worden zelden of nooit realiteit omdat bestuurders en beleidsmakers moeite hebben met de causale ketens: oorzaak en gevolg zijn los van elkaar gezongen. Zo beschouwd kun je de Groene Ster aanmerken als een proeftuin van onnozelheid van overheidswege.