Promised Land Festival: over platte feesten en platte journalistiek

Van onze medewerker: Tjebbe Veldstra – 22 juni 2019

Lekker plat feesten op Promised Land, zo kopte de Leeuwarder Courant op Maandag 17 juni 2019. Het artikel van de hand van verslaggever Jacob Haagsma vertoonde veel overeenkomsten met artikelen die we de laatste tijd wel meer zien in de Courant. Weliswaar geen taalfouten (dankzij de Google spellingcontrole waarschijnlijk) maar wat een stijl van schrijven. Het lijkt wel dat de goede schrijvers die er altijd bij de LC zijn geweest en er ook nu nog wel zijn, zoals bijvoorbeeld (maar niet als enige!) Saskia van Westhreenen (die wij altijd met veel plezier en instemming lezen) de Courant verlaten naarmate deze zich meer inzet voor “hedonistische commercialisering” (jawel, citaat van Haagsma) van het natuur- en recreatiepark De Groene Ster.
Zou de gemiddelde lezer van de LC mij in een korte zin kunnen aangeven wat daar eigenlijk staat?

In de Courant van zaterdag 8 juni jl heeft ook stadsverslaggever Patrick van ’t Haar zijn grondverf laten zien door zich onder de kop Opinie (van de LC redactie dus) op de voorpagina van het Fyslan-katern zich zeer pro-festivals uit te laten en hen die zich verzetten af te schilderen als een clubje zielige dwarsliggers.
In zijn Ingezonden Brief van 12 juni jl heeft de heer A. Harsta te Leeuwarden ons deelgenoot gemaakt van zijn verbolgenheid daarover.
Een intelligente goede journaliste als genoemde Saskia van Westhreenen zou eens door de Courant op dit dossier moeten worden gezet, al was het maar om de schijn te vermijden dat de LC via het subsidie-infuus aan de Gemeente en de Provincie vastzit.
Een diepte-interview met de voorzitter van Groene Ster Duurzaam!, de heer Theo van Gelder (een zeer kleurrijk man die veel te melden heeft), zou een interview opleveren in de reeks die Jannetje en Rinskje Koelewijn maken voor NRC Handelsblad en destijds Bibeb voor Vrij Nederland. Maar je moet het wel durven. En mogen van de hoofdredacteur….

De profeet Mozes zou opnieuw zijn bezweken als hij op de dinsdag na het weekend de enorme ravage in zijn Beloofde Land had kunnen zien. De schitterende grasvelden, door een zonnige lente met ook genoeg  regen tot volle wasdom gekomen, grotendeels vernield en beschadigd. Het terrein bij de ingang vol met duizenden papiersnippers, alsof ze afgeschoten waren door een confetti-shooter, die door de wind zullen worden opgenomen tot ze stranden onder het geboomte. De bestrating rond de kiosk/snackbar aan het meer door veel te zwaar verkeer ernstig beschadigd/vernield. Op zaterdag deed de drugshandel weer volop goede zaken. De politie schijnt verschillende arrestaties te hebben verricht.

En hoe zou de” hedonistische commercialisering” ( auteur Haagsma zal wel hedonistische vercommercialisering bedoeld hebben, terwijl hier op de festivals natuurlijk sprake is van vercommercialiseerd hedonisme) op de omgeving overgekomen zijn? Er was een behoorlijk windje uit het westen. Van Bungalowpark De Groene Ster, via Camping De Kleine Wielen tot aan de Zomerweg in Tytsjerk heeft men mee kunnen genieten van de herrie uit Leeuwarden, de zichzelf benoemde Stad van Cultuur.
Ik vernam dat op zaterdagavond het geluidsvolume meermalen de norm ver overschreed. Een inwoner van Tytsjerk zei mij: meneer, stelt U zich eens voor, dat wij hier op het dorp op zondagmiddag in ons oude kerkje verenigd waren geweest in de gemeenschap der gelovigen en onze eredienst zou zijn verstoord door het duidelijk verstaanbare gebrul en gebral “Wij gaan nog niet naar huis, nog lang nog niet naar huis, want moeder is niet thuis” (30 x bis).

Het bestuur van De Groene Ster Duurzaam! zou voor onze nieuwe burgemeester Sybrand van Haersma Buma een mooi, compact dossier kunnen opstellen over wat hier in De Groene Ster eigenlijk aan de hand is: de Verheerlijking van het Platte, ten koste van de mensen en dieren in de omgeving en de van God gegeven prachtige natuur. En het de burgers van Leeuwarden drie keer per zomer gedurende twee/drie weken onthouden van hun recreatiepark, strand en zwemwater.
En wie komen op die festivals af? Gaat U voor de aardigheid eens kijken wat daar bij zo’n festival binnenstroomt en ook buiten rondhangt op de Groningerstraatweg en het Alddiel. Werkelijk, een heel ander soort publiek dan de Liwadders en Ljouters en Waldpieken die wij daar op festivalvrije mooie zomerse dagen in grote getale in De Groene Ster aantreffen.