Radiostilte

Gepubliceerd op: 22 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Festivals zonder geluid ideaal voor de Groene Ster. Hoeven er geen geluidsontheffingen worden aangevraagd. Opmerkelijk oppervlakkige berichtgeving in de regionale media over het besluit van de Raad van State het hoger beroep van de gemeente Leeuwarden ongegrond te verklaren aangaande de in 2018 verleende geluidsontheffingen die door de rechtbank Noord-Nederland zijn vernietigd. Kennelijk zijn de festivalliefhebbers van de Leeuwarder Courant zich niet bewust van de impact van dit besluit op de uitoefening van hun hobby: herstel beroep. Toegegeven, echt eenvoudig en overzichtelijk is het niet. Kern van de kwestie: de gemeente Leeuwarden stond de festivalorganisaties van Welcome to the Village en Psy-Fi in 2018 qua geluid meer toe dan maatschappelijk en/of juridisch wenselijk werd geacht. Om die reden zette de rechtbank Noord-Nederland er in een bodemprocedure een streep doorheen. De gemeente Leeuwarden kon zich hierin niet vinden en stelde een hoger beroep in bij de Raad van State: recentelijk is dat beroep ongegrond verklaard, de verleende geluidsontheffingen zijn en blijven vernietigd.

Toch jammer dat journalisten niet op zoek zijn gegaan naar het antwoord op de vraag: wat mochten de festivalorganisaties destijds onterecht wel wat in de toekomst niet meer mag? Sommige gebreken zijn door de gemeente te herstellen, andere aspecten hebben mogelijkerwijs een negatieve impact op de beleving van festivals en het festivalbeleid van Leeuwarden. De gemeente heeft in 2018 geluidsontheffingen verleend op basis van een incorrect rekenmodel, een omissie die gecorrigeerd kan worden door een beter model te (gaan) gebruiken. De gemeente moet de beleidsregel geluid in de openbare ruimte aanpassen, bij gebrek aan nadere informatie neem ik aan dat die in neerwaartse zin moet worden bijgesteld: in de toekomst worden de randvoorwaarden strenger en mag er minder. Festivalorganisaties slingeren te veel geluid met een lage frequentie de lucht in, de zogeheten bastonen. Poreuze materialen kunnen geluid absorberen, dat gaat prima bij geluid met een hoge frequentie maar niet bij geluid met een lage frequentie. Dergelijk geluid, ongeacht de aard van de bron, dringt door alles heen en is op tal van plaatsen de oorzaak van veel ongemak. Bij geluid afkomstig uit een geluidsbox kun je daar wat aan doen: zorgen dat het niet uit de speaker komt. Je filtert de lage frequenties uit het elektrisch signaal dat de geluidsbox ingaat: wat er niet ingaat komt er ook niet uit. Er wordt vooralsnog onvoldoende gefilterd.

Enkele festivals ontlenen hun bestaansrecht aan het produceren van veel bastonen, onderdeel van het creatieve concept om betalende bezoekers te trekken. Komen er beduidend minder bastonen uit de speakers waarop je lekker kunt vibreren dan zal dat wellicht een negatieve impact hebben op de beleving van dat festival. Mogelijkerwijs stemmen de feestneuzen met hun voeten en houden ze dergelijke festivals in de toekomst voor gezien. Het valt niet uit te sluiten dat de aangescherpte normen het voor festivalorganisaties lastig maken nog iets te organiseren dat financieel rendeert. Sneu voor de festivalliefhebbers van de Leeuwarder Courant want die kunnen dan niet meer gratis in de tijd van de baas een feestje vieren. Verbazingwekkend dus de radiostilte, je zou verwachten dat ze moord en brand schreeuwen vanwege deze aderlating. Stichting Groene Ster Duurzaam de schuld geven helpt niet, het geblunder met de regels en geluidsnormen komt geheel voor rekening van de gemeente Leeuwarden.