Reactie op artikel Leeuwarder Courant

6 dec 2022 | Bestemmingsplan, Festivals, Media

Het leek ons aan de orde om een reactie van onze kant geven op het artikel in de Leeuwarder Courant van 5 december 2022 met als titel: ‘Houd toch op met festivals in Groene Ster’.

Met deze titel als conclusie van de analyse van LC-journalist Patrick van ’t Haar dat de gemeente Leeuwarden er verstandig aan doet om te stoppen met “… krampachtig vast te houden aan de Groene Ster …” en “… met een open houding het gesprek aan te gaan …” met festivalorganisaties om te komen tot een andere “… plek waar festivals kunnen worden georganiseerd, nieuwe initiatieven kunnen ontstaan …”, zijn we het roerend eens.

Wat ons eveneens verheugt is de vermelding in de krant dat de organisatie van Welcome to the Village hier ook welwillend tegenover staat. Ook wij als stichting hebben in het overleg, dat we hebben gehad met burgemeester Buma en wethouder Kuiken in februari 2021, de optie voor een andere locatie al eens naar voren gebracht en dat we ze daar graag bij willen helpen.

Nu maar hopen dat de gemeenteraad dit signaal eens een keer oppakt en wethouder Hein Kuiken de goede kant opstuurt. Zij is de enige die deze wethouder kan bewegen. Want overheidsgelden blijven pompen in het realiseren van een bestemmingsplan met tal van dure onderzoeken (doorgaans met wensresultaten die niet standhouden in een rechtszaak), en met de inhuur van adviesbureaus en juridische procedures met alle risico’s van dien, en niet te vergeten het feit dat bij een mogelijk hernieuwd bestemmingsplan nog steeds vergunningen en ontheffingen vereist zijn; is om al deze redenen eenvoudig geen goed idee. Die overheidsgelden kunnen beter worden aangewend voor de zoektocht naar, en de verwezenlijking van, een  andere, maar vooral juridisch levensvatbare plek.

Die locaties zijn er; je moet het alleen willen. WttV lijkt daartoe bereid. Echter de hobbel die hierbij wel weggenomen moet worden is hetgeen door de gemeentelijke rekenkamer in 2020 al kernachtig is benoemd met de term ‘tunnelvisie’. Een kwalificatie waar het college zich niet in herkent (zie reactie college op het rekenkamerrapport). Daar ligt dus nog wel een fundamenteel probleem….

En feitelijk komt de analyse van de Leeuwarder Courant tot diezelfde conclusie.