Rekenkamerrapport vergunningenbeleid

Gepubliceerd op: 8 december 2020

Update: 16 juni 2021

In 2019 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan de gemeentelijke Rekenkamer onderzoek te doen het vergunningenbeleid rond festivals in de Groene Ster.

Onderstaand een overzicht van de tot dit onderzoek behorende documenten: