Stekeligheden

Gepubliceerd op: 24 april 2021

Door: Wietse Elzinga

Meer wilde bijen in achtertuin waargenomen dan in de Groene Ster. Volkomen onwetenschappelijke observatie, in een kleine achtertuin vallen insecten sneller op dan in een natuur- en recreatiegebied. Bovendien zou ik in de loop van de dag weleens steeds naar dezelfde exemplaren kunnen kijken, ze zijn niet voorzien van rugnummers. De provincie heeft ook geen idee hoeveel insecten er hier en daar rondvliegen en start in de maand juli een nulmeting. De beestjes worden geacht gedurende tenminste tien seconden stil te zitten op een groot bord zodat ze automatisch gefotografeerd en gedetermineerd kunnen worden. Nog geen tien van deze meetinstrumenten worden in de provincie uitgezet, van agrarisch tot natuurgebied. Gedurende drie jaren worden er metingen verricht, op basis van die cijfertjes wordt het provinciale biodiversiteitsbeleid geëvalueerd. Ik heb met verbazing kennisgenomen van deze berichtgeving, de wilde bijen bij mij in de achtertuin zitten nergens tien tellen stil. Geen idee om welk type bij het gaat, ik zou ze zelfs aan de hand van een foto niet kunnen determineren. Wilde bijen leven maar een paar maanden van het jaar, in juli is de rust teruggekeerd. Deze soorten zullen niet voor de camera’s van de provincie verschijnen. Veel belangstelling derhalve voor een van de twee insectenhotels, er moeten kamers voor het nageslacht worden gevonden. De bloeiende bloemen die ik speciaal heb gekocht om als voedselbron te kunnen dienen had ik net zo goed in de winkel kunnen laten liggen: bloeiende winterheide en paardenbloemen volstaan. Op basis van eigen ervaringen heb ik geen goed gevoel bij de aanpak van de provincie om de regionale insectenwereld in kaart te brengen.

Je kunt natuurlijk initiatieven ontplooien te vergroting van de biodiversiteit zonder precies te weten wat het gaat opleveren. Bezoekers van de Groene Ster die per fiets arriveren langs de zuidelijke parallelweg van de Groningerstraatweg hebben ze al gezien, anderen maak ik graag attent op het volgende nieuwsitem: http://www.omropfryslan.nl/nieuws/1051423-andere-aanpak-groenonderhoud-leeuwarden-voor-verbetering-natuur . In het betreffende berichtje is slechts de terp zichtbaar, andere “kunstwerken” vind ik persoonlijk mooier. Wie ze allemaal heeft gezien vraagt zich ongetwijfeld af: waarom kan dat niet in de Groene Ster? Op zich zou het kunnen maar niemand maakt zich er sterk voor, het gebied ontbeert zoiets als een wijkcomité. Ooit voelde een ambtenaar zich als wijkmanager verantwoordelijk voor het gebied, na diens pensionering is het overleg met de diverse gebruikersgroepen stilgevallen. Veel gebruikers communiceren tegenwoordig in juridische termen met de gemeente Leeuwarden, veelal ingegeven door gedoe rond de festivals. Ook zonder festivals kachelt de natuurwaarde achteruit, terwijl de gemeente Leeuwarden in de naastgelegen woonwijk laat zien dat het anders kan. Kennelijk zit er een wethouder zonder biodiversiteitambitie op het gebied.

Voor rust aan de kop ga ik naar de Groene Ster, al dat gezoem van die wilde bijen in de achtertuin is soms gekmakend. In het natuur- en recreatiegebied heb je (helaas) geen insecten. Ik verwacht aldaar niet een meetinstallatie van de provincie aan te treffen. Nul hits.