Tegenmacht

Gepubliceerd op: 28 april 2021

Door: Wietse Elzinga

Frustreren burgerlijke tegenmacht oorzaak festivalgedoe Groene Ster. Macht en tegenmacht zijn even de hype van politiek Den Haag, vertegenwoordigers van lokale politieke partijen willen zich ook laten gelden blijkens berichtgeving op een lokale nieuwssite van de hand van de fractievoorzitter van Gemeentebelangen Leeuwarden: http://www.liwwadders.nl/advies-gemeentebelangen-aan-college-organiseer-tegenstand/ . Curieuze bijdrage, het College van B&W hoeft geen tegenstand te organiseren als het gaat om het natuur- en recreatiegebied: het roept die al doende vanzelf op. Samen met Sjimmie v/h Strandje in 2013 het allereerste bezwaarschrift tegen een festival in de Groene Ster ingediend. Omwille van de zorgvuldigheid werd het pas na afloop van het festival behandeld. We hadden de organisatie willen attenderen op het feit dat festivalgangers laten parkeren op plekken waar dagrecreanten dat doorgaans plegen te doen niet handig was. De inhoud van een bezwaarschrift is niet noodzakelijkerwijs altijd negatief. Sindsdien is er geen bezwaarschrift voorafgaand aan een festival behandeld. Met de komst van Stichting Groene Ster Duurzaam dienden zich geregeld nieuwsberichten aan waarin gewag werd gemaakt van de aanvraag van een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. De kosten van al die rechtszaken liepen in de papieren, reden voor de gemeenteraad de lokale Rekenkamer te vragen onderzoek te doen. Het oordeel was vernietigend, de gemeente lapte allerlei (eigen) regels en juridische uitspraken aan de laars. Merk op dat de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente dit beleid al die tijd heeft gesanctioneerd. Gekozen volksvertegenwoordigers die burgerlijke tegenmacht vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht frustreren. Sommige raadsleden roepen nu het college op tegenstand te organiseren als het gaat om een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan voor de Groene Ster.

Het organiserend vermogen van burgemeester en wethouders is niet groot en in dit geval toereikend: ambtenaren maken er vanouds een zooitje van. In strijd met het advies van de (onafhankelijke) Commissie voor de milieueffectrapportage zijn Leeuwarder ambtenaren niet voornemens daadwerkelijk op zoek te gaan naar alternatieve locaties voor een of meerdere festivals. Er lijkt gezocht te gaan worden naar ongeschikte locaties waaruit zou moeten blijken dat de Groene Ster de meest geschikte plek is. De gemeente Leeuwarden doet voorkomen alsof een nieuw bestemmingsplan moet vanwege een of andere juridische uitspraak: zo’n uitspraak bestaat niet. De keuze voor een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan is geheel vrijwillig: het vereist derhalve een integrale belangenafweging. Het grote probleem: hoe kun je vage culturele en economische belangen afwegen tegen onbekende natuur- en recreatiebelangen? Tot op de dag van vandaag is onbekend in welke mate het gebied wordt gebruikt.

Kortom, de oproep van Gemeentebelangen Leeuwarden is een overbodige. Leeuwarder ambtenaren roepen zelf tegenstand op door zich wederom niet aan de intentie van regels te houden.