Vergunningen APV

Gepubliceerd op: 6 december 2020

Update: 10 februari 2021

De zogenaamde ‘vergunningen APV’ zijn vergunningen die door de gemeente op basis van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) zijn opgemaakt. Het gaat hierbij om wet- en regelgeving die te maken hebben met de openbare orde.
Voor een vergunning plichtig evenement gaat het hierbij om:

evenementenvergunning,

geluidsontheffing,

ontheffing verbod liggen of slapen op openbare plaatsen

ontheffing verbod om in de openlucht vuur aan te leggen te stoken of te hebben,

huurovereenkomst,

tijdelijke gebruiksvergunning op grond van de brandveiligheidsverordening,

ontheffing zondagswet, en

tijdelijke ontheffing alcohol schenken.

 

Hieronder zijn over de verscheidene jaargangen per evenement de APV gerelateerde vergunningen te raadplegen. Klik op het figuur voor overzicht.

Psy-Fi

Overige evenementen