Winterslaap

Gepubliceerd op: 27 februari 2021

Door: Wietse Elzinga

Ook zonder pandemie kent de Groene Ster geen winterslaap, sinds de herinrichting van 2013 – die nog steeds niet is afgerond – wordt conform de destijds geformuleerde beleidsdoelstellingen het gebied intensiever gebruikt dan ooit. Het hele jaar door. Pr-uitingen van gemeentewege willen de buitenwereld doen geloven dat het alleen met mooi weer in de zomermaanden het een drukte van belang is in het recreatiegebied. Festivals kunnen dan toch geen probleem zijn? Festivals organiseren met respect voor natuur en recreant blijkt nog niet mee te vallen, ambtenaren moesten zich in allerlei bochten wringen om vergunningen te kunnen verstrekken. De lokale Rekenkamer oordeelde na de zomer van vorig jaar vernietigend over de gang van zaken, de nieuwe wethouder beloofde beterschap. De gemeenteraad nam een besluit zich informeel te laten informeren, daarna werd het stil. Geen idee of er een sessie heeft plaatsgevonden waarin een delegatie van de raad is bijgepraat. Afgaand op berichtgeving in de Leeuwarder Courant over niet-openbare vergaderingen maak ik op dat de gemeenteraad geregeld bijeenkomt zonder de buitenwereld daarvan op de hoogte te stellen. Misschien dat die bijpraatsessie er ook tussen zat, ik weet het niet, er wordt opmerkelijk weinig gecommuniceerd. Het lijkt wel een winterslaap.

Gelukkig zijn ze bij Stichting Groene Ster Duurzaam het hele jaar bij de tijd, gelet op hun meest recente bericht kunnen ze het ook allemaal niet meer volgen: https://groenesterduurzaam.nl/merkwaardig-vergunningsproces-promised-land/ . Of die club conform een toezegging van de wethouder aan de gemeenteraad inmiddels een uitnodiging van het College van B&W heeft gehad is niet helder. Kortom, het is en blijft vooralsnog een bestuurlijk rommeltje. Kan de afdeling communicatie van de gemeente Leeuwarden uit de winterslaap ontwaken en ons betrokken burgers informeren over wat er zoal wel of niet gaande is?