Zienswijze

Gepubliceerd op: 1 januari 2017

Update: 7 december 2020

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

U kunt ook uw zienswijze indienen nadat een aanvraag voor een evenementenvergunning (met andere bijbehorende vergunningen) bekend is gemaakt.

De publicatie van de ‘erkende’aanvraag heeft een verzenddatum. Vanaf die datum gaat doorgaans een termijn in van 14 dagen waarin u hierop met een zienswijze kunt reageren.

De gemeente kondigt wekelijks de bekendmakingen aan op haar website en in de Huis aan Huis.

Zienswijze indienen
Uw zienswijze dient uiterlijk 14 dagen na de bekendstelling van de aanvraag (zie boven) in zijn gediend.

Schriftelijk:
Als u de zienswijze schriftelijk indient, vermeldt u in uw brief aan de gemeente:

  • het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient
  • het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit
  • de redenen waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening
  • Als iemand anders een zienswijze voor u indient, moet u een door u ondertekende schriftelijke machtiging meesturen.

U richt uw brief aan degene die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld het college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad.