Regelgeving

In alfabetische volgorde staan hier alle algemene wetsbepalingen, vergunningen, beleid, plannen e.d. van de gemeente Leeuwarden die op directe of indirecte wijze invloed hebben op het recreatiegebied de Groene Ster.

– A –

Afwegingskader samenlopende en concurrerende evenementen, versie 2016 (ingetrokken)

Afwegingskader voor de verzoeken tot plaatsing op de Evenementenkalender, versie 15 juli 2019

Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden, versie 26-4-2016

– B –

Beleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014 (ingetrokken)

Beleidsregel evenementen in de open lucht, versie 15 juli 2019

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2015

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2017 

Beleidsregel geluid 2018 (addendum), 13 november 2017

Beleidsregel geluid 2018 bij evenementen in de open lucht 24 april 2018

Besluit categorisering evenementen, versie 2016

Bestemmingsplan Groene Ster

Brandbeveiligingsverordening gemeente Leeuwarden 2014

– C –

Criteria en handleiding voor evenementendraaiboeken, versie 21 maart 2018

– G –

Groenbeleidsplan definitief, versie april 2016

– H –

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI), 1999

Hygiënerichtlijn voor Evenementen, versie december 2014

– K –

Kadernota fysieke leefomgeving en veiligheid, versie 2014

Kaderstelling De Groene Ster 2019, versie 18 december 2018

– N –

Nadere regels evenementen Leeuwarden, versie 24 oktober 2018

Nadere regels evenementen Leeuwarden, versie 25 april 2018 (ingetrokken)

Nota evenementen met een luidruchtig karakter (zogenaamde Nota Limburg), 1996

– R –

Richtlijnen Evenementenbeveiliging, versie 2015

Richtlijn Muziekspectra in Horecabedrijven Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), maart 2015

Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning, versie 5-11-2015

– T –

Tijdelijke evenementenregeling Leeuwarden 2018