Regelgeving

Gepubliceerd op: 1 januari 2017

Update: 24 maart 2023

In alfabetische volgorde staan hier alle algemene wetsbepalingen, vergunningen, beleid, plannen e.d. van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân die op directe of indirecte wijze invloed hebben op het recreatiegebied de Groene Ster.

– A –

Afwegingskader samenlopende en concurrerende evenementen, versie 2016 (ingetrokken)

Afwegingskader voor de verzoeken tot plaatsing op de Evenementenkalender, versie 15 juli 2019

Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden, versie februari 2018, wijzigingen bijgewerkt tot 4 februari 2021

– G –

Groenbeleidsplan definitief, versie april 2016

– L –

Locatieprofiel Groene Ster, versie januari 2020