Bodemprocedure Psy-Fi 2015 en 2016

De bodemprocedure Psy-Fi 2015 (en mogelijk ook meteen die voor 2016) voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland komt eindelijk in zicht. Deze procedure is bijzonder belangrijk in de reeks juridische stappen die GSD aan het zetten is!

Dinsdag 4 juli 2017 om 10:00 uur zal de zitting bij de rechtbank in Leeuwarden, Zaailand 102 (i.v.m. veiligheidscontrole graag rond 9:45 aanwezig zijn), plaatsvinden.

Waar we op 4 juli gaan inzetten zijn vier punten:

  • Omgevingsvergunningen
  • Geluid (omdat dan de uitspraak van het kort geding van 13 april jongstleden nog steeds niet bekend zal zijn)
  • Beperking van de toegang tot de Groene Ster en
  • Vernieling van de Groene Ster.

Wat we helaas hebben moeten laten varen zijn Flora en Fauna; enerzijds omdat een contra-expertise tegen een eerder, nogal eenzijdig “rapport” van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga ons veel te veel zou kosten. Anderzijds omdat de beroepsnatuurbeschermers hebben afgehaakt; dat kan ook eigenlijk niet anders omdat met de nieuwe natuurbeschermingswet beschermde soorten in feite voortdurend verstoord mogen worden (zolang hun nesten en holen maar intact worden gelaten)…

Uw aanwezigheid bij deze zitting is van belang.
U hoeft alleen maar toeschouwer te zijn, maar GSD kan uw stille steun tijdens de zitting goed gebruiken.

Juridisch is GSD er klaar voor!

Update 5 juli 2017: Een impressieverslag over de zitting vindt u hier.