Rechtbank spreekt zich wéér uit tegen gemeente Leeuwarden en Psy-Fi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 23 november is wéér een uitspraak gedaan door de Rechtbank Noord Nederland over Psy-Fi.

Dit keer ging het om een inwoner van Tytsjerksteradiel die bij de gemeente Leeuwarden bezwaar had gemaakt tegen de geluidsoverlast van Psy-Fi. De gemeente Leeuwarden vond dat hij geen “belanghebbende” was omdat hij te ver (meer dan 3 km) van de Groene Ster zou wonen om overlast te hebben. Om die reden wilde de gemeente Leeuwarden zijn bezwaar niet in behandeling nemen.

De rechter heeft uitgesproken dat het niet om de afstand gaat, maar om de vraag of iemand “hinder van enige betekenis” heeft. Voor geluid is dat bijvoorbeeld het geval als je niet kunt slapen vanwege de bastonen, niet buiten kunt zitten door de herrie of je niet kunt concentreren door geluidsoverlast binnenshuis.

De uitspraak kunt u hier lezen.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Open brief aan College van Leeuwarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]GSD heeft in een Open Brief aan het College van Burgemeester & Wethouders nog eens dringend onder de aandacht gebracht hoe de juridische werkelijkheid met betrekking tot meerdaagse festivals in de Groene Ster er op dit moment uitziet, en wat er aan het huidige Leeuwarder evenementenbeleid feitelijk mankeert. Dat is naar oordeel van GSD op dit moment heel erg veel.

In deze brief hebben we een aantal suggesties gedaan om te proberen de discussie tussen gemeente en GSD weer vlot te trekken. Dit advies behelst uiteraard het respecteren van alle gerechtelijke uitspraken door de gemeente en festivalorganisaties, maar ook het brengen van enige balans in het festivalvolume van de Groene Ster. Dit is met name hard nodig vanwege de extra evenementen die de gemeente in de Groene Ster wil toestaan in het kader van Cultureel Hoofdstad 2018.

U kunt de ‘Open Brief’ hier vinden.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

GSD krijgt weer gelijk van de rechter

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 14 juli jongstleden deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord Nederland al uitspraak over een deel van een door GSD aangespannen bodemprocedure tegen Psy-Fi 2015-2016. Dat betrof de feitelijke vernietiging van de omgevingsvergunningen die noodzakelijk waren om af te wijken van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster om daarmee meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk te maken.

Het resterende deel van het vonnis over eerder genoemde bodemprocedure heeft even op zich laten wachten, maar is nu uiteindelijk op donderdag 16 november uitgesproken. GSD is zeer verheugd te constateren dat zij op vrijwel alle punten in haar gelijk is gesteld. Dit geeft ons serieuze houvast en rugdekking bij de nog af te geven vergunningenreeks voor festivals in de Groene Ster in 2018. In ieder geval is met deze uitspraak van de rechter een festival als Psy-Fi in haar huidige vorm niet meer mogelijk. Zowel op het gebied van geluid, de claim op de publieke ruimte qua omvang en duur, alsmede ook diverse ecologische aspecten.

Een nadere uitdieping en betekenis van deze uitspraken zal binnenkort op de website nog worden gepubliceerd. De uitspraken zelf kunt u hier en hier vinden.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]