Bezwaar WttV 2017

Documenten behorende tot het dossier over de bezwaarschriftenprocedure ter zake de vergunningverlening door de gemeente Leeuwarden voor het festival Welcome to the Village editie 2017

Noot: De gemeente Leeuwarden heeft gemeend geen verweer te moeten schrijven tegen het ingediende bezwaar van GSD.