Indiening WOB-verzoek over het drainagesysteem Groene Ster

21 nov 2016 | Gemeente, Natuur, Park aanpassingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 21 november 2016 heeft de stichting GSD een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Leeuwarden. Het verzoek betreft vragen over het drainagesysteem dat aangebracht is onder de grote zonneweide ten westen van de kiosk. Deze zonneweide heeft na regenbuien veel last van wateroverlast omdat het water daar simpelweg niet goed wordt afgevoerd. Dit fenomeen wordt steeds erger sinds deze zonneweide ieder jaar gebruikt wordt door meerdaagse festivals. Het is vooral ook de locatie waar Psy-Fi ieder jaar haar hoofdpodium heeft staan. Dit podium wordt in tegenstelling tot de andere twee festivals in eigen beheer geconstrueerd en bestaat uit 40 tot 60 houten palen van 30 cm in diameter die tussen de 1.50m en 2.00m diep de grond in gaan en getuit worden met 1m lange slagpennen. Psy-Fi is uniek met een dergelijke methode van podiumbouw. De andere twee festivals gebruiken voornamelijk pre-fab podia die nauwelijks bodempenetrerende middelen behoeven.

Vooral na de 2015-editie van Psy-Fi was de grote zonneweide volledig vernield en heeft het herstel hiervan ruim 9 maanden geduurd. De herstelwerkzaamheden rond oktober 2015 zijn erg marginaal maar vooral ook ruw uitgevoerd, met als resultaat dat per ongeluk de destijds bestaande drainage totaal werd vernield door een door de gemeente ingehuurd loonbedrijf.

Op 24 mei 2016 werd de zonneweide voorzien van een geheel nieuw drainagesysteem. Bij het proces van vergunningverlening voor het festival Psy-Fi editie 2016 heeft GSD de gemeente Leeuwarden een zogeheten zienswijze toegestuurd om deze te betrekken bij de vergunningverlening. Eén van die zienswijzen betrof aandacht voor het pas aangelegde drainagesysteem, in samenhang met ervaringen met Psy-Fi bij voorgaande edities. De gemeente heeft deze zienswijze opgenomen in de vergunning door aan te geven dat de festivalorganisatie zeker moest stellen dat de constructie van het hoofdpodium niet de pas aangelegde drainage mocht raken. Voorts zou de gemeente een toezichthouder sturen om bij de opbouw van het festival het e.e.a. in de gaten te houden.

Op 17 augustus 2016 is de feitelijke bouw van Psy-Fi 2016 begonnen. Toen bleek dat de ligging van de drainageleidingen niet bekend was bij zowel de gemeente als bij de festivalorganisatie. Er is toen in allerijl diezelfde dag nog een meetploeg ingezet om alsnog de positie van de leidingen vast te stellen met speciale apparatuur. Dit is slechts ten dele uitgevoerd, waarbij natuurlijk vraagtekens kunnen worden gezet voor wat betreft de nauwkeurigheid van de metingen. De bouwploegen hadden overigens weinig geduld omdat gevreesd werd voor niet behalen van deadlines, en zijn tijdens het meten alvast maar met een grondboormachine begonnen met boren. Er was nauwelijks sprake van enige samenwerking en communicatie tussen bouwploegen van het festival en de meetploeg. Sommige bouwploegen waren niet eens op de hoogte van de aanwezigheid van een drainagesysteem. Er was feitelijk ook geen toezicht van de gemeente aanwezig. Alleen in de vroege ochtend heeft een toezichthouder even z’n neus laten zien. GSD heeft kunnen vaststellen (met foto’s gedocumenteerd) dat op die bewuste dag op een aantal plaatsen de drainage wel degelijk is geraakt en vernield.

Na het Psy-Fi festival (2016) kon duidelijk worden vastgesteld dat het wateroverlastprobleem van de grote zonneweide niet was opgelost en dat de aangelegde drainage geen enkele verbetering bood. Logisch, want er was immers eerder al geconstateerd dat op een aantal plaatsen de drainage was vernield.

De gemeente erkende later dat de drainage inderdaad was vernield, maar gaf tegelijkertijd aan dat deze nadien zou zijn gerepareerd. Die reparatie is nooit vastgesteld door GSD en sporen daarvan zijn ook nooit waargenomen (bijv. sporen van graafwerkzaamheden).

GSD heeft uiteindelijk besloten een WOB-verzoek over deze kwestie in te dienen met de volgende vragen:

  1. ligging en positie van de drainageleidingen
  2. kosten van het aanbrengen van de drainage door Fa. X rond 24 mei 2016
  3. kosten inmeten leidingen op 17 augustus 2016 (omdat positie/ligging leidingen voor een ieder onbekend was)
  4. opdrachtverstrekking en kosten van de vermeende reparaties aan de drainage

 [/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]