Het bevorderen van duurzaam gebruik van natuur- en recreatiegebieden ten oosten van Leeuwarden (de Groote- en Kleine Wielen). Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden (gemeente, provincie, waterschap, et cetera), bedrijven en instellingen over duurzaam gebruik en beheer, het beperken van overlast voor flora en fauna, het beperken van overlast (van evenementen) voor omwonenden en reguliere bezoekers, het beperken van overlast voor huisdieren, agrarisch gehouden dieren en dieren in gevangenschap in de omgeving. Het geven van publieksvoorlichting over duurzaam gebruik van natuur- en recreatiegebieden. Het voeren van overleg over gezamenlijk optreden en uitwisseling van gegevens met natuur- beschermingsorganisatie en verwante organisaties die regionaal en/of landelijk actief zijn. Het zo nodig ondernemen van juridische stappen om het duurzaam gebruik zeker te stellen en overlast te beperken. Het verrichten van alle activiteiten die in de ruimste zin van het woord met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.