Bezwaar maken helpt

21 aug 2016 | Klachten & bezwaren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wie de gemeente Leeuwarden duidelijk wil maken dat ze helemaal genoeg hebben van PsyFi en de overlast kan ook bezwaar maken, dat is een stapje verder dan een klacht indienen. U heeft tot 30 augustus de tijd hiervoor.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start op de dag na verzending van het gemeentelijke besluit.

Er zijn twee manieren om dat te doen.

1) U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de gemeente (dit kan ook via DigID.)

2) Indien het om De Groene Ster gaat, en het vergunningen of een gemeentelijke besluit betreft, waarbij (naar uw mening) een beperking of aantasting van het gebruik, of de leefbaarheid voor omwonenden van de Groene Ster in het geding is, kunt er ook voor kiezen de Stichting Groene Ster Duurzaam! in te schakelen om namens u formeel bezwaar aanhangig te maken bij de gemeente dan wel de bestuursrechter. Via de knop hieronder “Ik wil bezwaar maken” wordt u dan doorverwezen naar een invulformulier.

[/vc_column_text][vc_message color=”warning” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle”]Bijbehorende knop is weggehaald omdat onderhavig bericht niet meer actueel is[/vc_message][/vc_column][/vc_row]