Dubbel genaaid houdt beter

27 mei 2021 | Gemeente, Vergunningen

Op dit moment lopen er verschillende procedures over twee omgevingsvergunningen en twee evenementenvergunningen (met bijbehorende ontheffingen) bestemd voor één en hetzelfde evenement: Welcome to the Village (WttV) 2021.

Dergelijk parallel lopende procedures die elk via verschillende bestuursrechtelijke trajecten verlopen zijn uitzonderlijk en nog nooit vertoond (althans jurisprudentie hebben wij nog nergens kunnen vinden). Waarom dit op deze wijze wordt aangepakt en of dit juridisch stand houdt gaan we nog op studeren en advies inwinnen. We hebben wel een vermoeden waarom de gemeente dit doet.

Zodra we meer gegevens hebben komen we uiteraard hierop terug. Dat zal op z’n vroegst in de loop van volgende week zijn want we zijn op dit ogenblik nog druk doende met de indiening van een omvangrijk beroepschrift voor de bodemprocedure over de omgevingsvergunning WttV 2019 dat begin volgende week op de deurmat van de Rechtbank Noord-Nederland moet liggen.