Raad van State handhaaft uitspraken bodemprocedures geluidsontheffingen

19 mei 2021 | Gemeente, Rechtszaken, Sticky, Vergunningen

De Raad van State (RvS) handhaaft de uitspraken (zie hier en hier) van de door GSD aangespannen bodemprocedures over de in 2018 verleende geluidsontheffingen van de muziekfestivals Welcome to the Village en Psy-Fi. De gemeente Leeuwarden was het destijds niet eens met die uitspraken en heeft hoger beroep bij de RvS aangetekend.

Beide bodemprocedures die plaatsvonden in 2019 (zie hier en hier), stelde GSD op de meest belangrijke beroepsgronden in het gelijk en dat is nu bekrachtigd door de RvS. Een succes voor onze stichting waarmee we erg blij zijn.

Temeer blij omdat de gemeente Leeuwarden de voor haar onwelgevallige uitspraken uit die bodemprocedures tot nu toe weigerde te vertalen in beleid en uitvoering (vergunningen) onder het mom dat ze tegen deze uitspraken hoger beroep had aangetekend. Een oneigenlijk argument, maar zo zaten zij daar nu eenmaal in.

Eerdere berichtgeving hierover kunt u op deze site lezen in:

In het kennismakinggesprek dat wij op 10 maart jongstleden hadden met burgemeester Buma en verantwoordelijk wethouder Kuiken is afgesproken dat we ons uiteindelijk zouden neerleggen bij de uitspraak van de RvS. Dat punt is nu aangebroken.

Wij kijken uit hoe de uitspraken van de RvS zich vertalen naar wijzigingen op het Geluidsbeleid 2018 en toekomstige geluidsontheffingen.