“Fries straatfestival gekort”

23 mei 2023 | Overige

Een onversnede hartenkreet in onze mailbox van iemand die onze stichting een warm hart toedraagt:

Afgelopen weekeinde was weer het Fries Straatfestival, een van de oudste festivals (sinds 1980!) van Leeuwarden: altijd leuk, laagdrempelig en vrij toegankelijk voor iedereen. Helaas was het  dit jaar weer alleen op vrijdag en zaterdag en dus konden wij er niet bij zijn. Ooit, tot 2017, was het Straatfestival ook op zondag tot gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân besloten veel minder subsidie te verstrekken en de zondag af moest vallen. De vrijdagavond werd nog gered door de bijdragen van horeca-ondernemers aan het Gouverneursplein. De organisatoren wilden het Straatfestival persé gratis houden zodat een breed publiek kan genieten van en kennismaken met vele vormen van kunst en cultuur. Dus zaten meer dan 2 dagen er uiteindelijk niet meer in en bovendien konden bovendien minder acteurs en acts aangetrokken worden.

In 2019 werd de opening vh cultureel jaar met het Uitfestival in de Prinsentuin door het subsidielot van de gemeente Leeuwarden getroffen. Gemeente trok de subsidie in wegens zgn. geldgebrek of tekort op de begroting, waardoor het Uit-festival de nek werd omgedraaid. €40.000 was kennelijk te veel, terwijl het Uit-festival in 2013 zelfs nog van belang was bij de toekenning van Culturele Hoofdstad, toen de internationale jury te gast was. Maar nog veel meer van belang was het Uit-festival om het publiek in de volle breedte en laagdrempelig te laten kennis maken met de kunst en cultuur en het aanbod aan cursussen daarin voor jong tot jeugd tot senior. Saillant detail is dat poppodium Neushoorn een week daarvoor juist extra steun kreeg; in 2022 was de subsidie voor Neushoorn ruim 8 ton.

Nog verder terug in de tijd werd in 2013 de subsidie aan kunstencentrum Parnas, waar jong tot oud plezier had met lessen toneel, dans, schilderen, muziek, etc, etc. door gemeente Leeuwarden stopgezet, ondanks alle protesten daartegen. Docenten moesten afvloeien (heeft de gemeente ook een lieve duit gekost) en moesten het met de leerlingen maar uitzoeken, waar en hoe ze verder zouden gaan. Veel moesten afhaken vanwege gebrek aan geschikte les- en werkruimte, financiën e/o leerlingen haakten af, terwijl in een kunstencentrum als Parnas juist de zaadjes werden geplant en publiek en leerlingen in aanraking kwamen met een groot, divers aanbod in één kunstencentrum. De subsidie was ruim 4 ton. Vergelijk dit met de bijdrage aan Neushoorn: hoger en tegelijk minder gevarieerd aanbod.

Alle  laagdrempelige en breedte-kunst en -cultuur met voor elk wat wils draait gemeente Leeuwarden de nek om ten faveure van de oogkleppen politiek voor vooral popmuziekcultuur met als toppunt de bijdragen aan 3 besloten, meerdaagse festivals in de Groene Ster, nota bene in openbaar recreatie- en natuurgebied ten koste van recreanten, omwonenden en natuur. Heel opmerkelijk dat dan wel weer €50.000 subsidie naar Welcome to the Village gaat dit jaar, terwijl dit festival bovendien niet doorgaat. En voor het UIT festival was toch geen subsidie van €40.000 meer te vinden op de begroting?  

Nog opmerkelijker dat de gemeente Leeuwarden € tonnen besteedt aan bestemmingsplan, externe adviseurs en adviezen (volgens de Rekenkamer ruim €8 ton tot 2020), nutteloze procedures en vergeet niet de inzet van het interne apparaat: de procedures rond de festivals in de Groene Ster kosten de nodige personele capaciteit en middelen bij de diverse afdelingen. Maar hoeveel? €1 -2 miljoen tot nu? Zelfs de Rekenkamer mocht deze inzet in 2020 niet weten.  Dit is echt wel een zwaar dossier voor de gemeente, volledig doorgeslagen en uit balans. Niet alleen ten opzichte van de breedte-kunst en -cultuur, maar ook ten opzichte van andere zaken die op het bordje van de gemeente liggen. Ongelooflijk dat de gemeenteraad geen andere (belangen) afweging maakt, alternatieven zonder motivering ter zijde schuift en andere belangen niet serieus neemt. Opmerkelijk dat dit ook in de pers kennelijk geen of nauwelijks een thema is.

Ik moest het toch even kwijt….

 

Groet,

(naam bij redactie bekend)