Omgevingsvergunning festivals Groene Ster vernietigd

Naar aanleiding van een door GSD gevoerde bodemprocedure Psy-Fi 2015-2016 tegen gemeente Leeuwarden op 4 juli jongstleden heeft de Rechtbank Noord-Nederland de omgevingsvergunning voor festivals in de Groene Ster vernietigd. GSD heeft meer zaken opgevoerd in deze bodemprocedure, waarover later dit jaar nog een uitspraak wordt verwacht. De rechter heeft echter gemeend om ter zake van de omgevingsvergunning nu al een uitspraak te doen. Tijdens zitting gaf de rechter de gemeente al een schot voor de boeg hiermee rekening te houden.

De betreffende omgevingsvergunning is onderdeel van een set van omgevingsvergunningen. Deze serie van 4 kunt u hier teruglezen.

De eerste twee omgevingsvergunningen (uit 2014) waren al onherroepelijk verklaard omdat daartegen nooit bezwaren zijn aangetekend. In 2015 is een derde omgevingsvergunning uitgegeven als uitbreiding op de eerdere twee. Daar heeft GSD wel bezwaar tegen aangetekend en later heeft de gemeente daarover een zogenaamde ‘beslissing op bezwaar’ uitgesproken (“een gewijzigde vierde omgevingsvergunning”). Omdat de beslissing op bezwaar slechts een beperkt aantal gegrond verklaringen kende en de overige bezwaren door de gemeente ongegrond zijn verklaard, heeft GSD de overgebleven bezwaren gevoegd bij de bodemprocedure rond het Psy-Fi festival.

Nog even recapitulerend:

  • De 1ste vergunning betreft het toestaan van gebruik van de Groene Ster in strijd met het bestemmingsplan. Hiermee werd toegestaan dat per jaar drie meerdaagse festivals mogen worden georganiseerd met elk een duur van 15 dagen (inclusief op- en afbouw).
  • De 2de vergunning is een aanvulling op de 1ste vergunning en bepaalde dat het naaktstrandje geen deel zou uitmaken van het gebied waar festivals mogen worden georganiseerd.
  • De 3de vergunning betreft een uitbreiding van het plangebied voor festivals en de uitbreiding voor één van de festivals van 15 naar 28 dagen (inclusief op- en afbouw). Deze vergunning was speciaal voor het festival Psy-Fi bedoeld (alleen staat dat niet in de betreffende omgevingsvergunning).
  • Op deze laatste 3de vergunning zijn de gegronde bezwaren ‘geplakt’ naar aanleiding van een bezwaarschriftenprocedure (vergunning 4).

De uitspraak die de rechter nu heeft gedaan is, in het kort:

  1. De 1ste en 2de vergunning worden niet vernietigd omdat ze al onherroepelijk zijn verklaard. Maar omdat binnen deze vergunningen geen nadere invulling wordt gegeven aan wat precies wordt verstaan onder het begrip festival, en ook niet is bepaald welke ruimtelijke effecten als gevolg van deze festivals al dan niet worden toegestaan, is de rechtbank van oordeel dat geen toestemming kan worden verleend voor gebruik (door festivals) dat in strijd is met de regels van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Met andere woorden: de festivals zijn mogelijk met de 1ste en 2de omgevingsvergunning – maar wél volgens het geldende bestemmingsplan. Dat betekent dat activiteiten tussen zonsondergang en zonsopkomst niet toegestaan zijn; dat kamperen niet is toegestaan; en dat bouwen binnen de regels van het bestemmingsplan moet passen.
  2. Uit de 3de omgevingsvergunning leidt de rechtbank af dat deze is geschreven voor één specifiek festival (hoewel de naam van dat festival niet in de vergunning voorkomt). Omdat de rechter alle beroepen die GSD heeft opgevoerd tegen deze omgevingsvergunning in bodemprocedure gegrond heeft verklaard, wordt de 3de omgevingsvergunning vernietigd. Dat betekent dat het 28-daagse evenement (incl. op- en afbouw) terug moet naar 15 dagen; dat er niet gekampeerd mag worden op het terrein; het zuidelijke gedeelte weer festivalvrij wordt en dat activiteiten alleen mogen plaatsvinden tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Een geanonimiseerde versie van de uitspraak kunt u hier vinden.