Zitting met verrassende wending

19 jul 2017 | Gemeente, Vergunningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Gisteren, 18 juli, diende het verzoek van GSD voor een voorlopige voorziening (zie hier) tegen de Gemeente Leeuwarden over het festival Welcome to the Village 2017 ("WttV"), met een verrassende wending in de tweede helft van de zitting.

De eerste helft verliep zoals gewoonlijk: alle partijen konden op volgorde hun visie geven waarbij de voorzieningen rechter, mr. Vucsán, vragen stelde ter verduidelijking. Iedereen nam de te verwachten standpunten in.

Kleine teleurstelling voor GSD was toen de rechter nog eens uitlegde wat zijn uitspraak over dB(C) inhield (zie bodemprocedure Psy-Fi 2015-2016). GSD had toen als beroepsgrond aangedragen dat basniveaus ook op de referentiepunten gemeten moesten worden. Hoewel deze beroepsgrond slaagde was dat echter niet wat de rechter ermee bedoeld had, lichtte hij toe. Hij had er een opdracht aan de gemeente mee willen geven, de opdracht namelijk om hinder van de bastonen in de woning vast te stellen en daarvoor een norm buiten de gevel te zoeken.

Toen kwam een bijzonder deel van de zitting. De rechter begon met het voorlezen van zijn visie op de zaak.

Kernmededelingen uit de visie van de rechter:

 • De gemeente Leeuwarden was in 2014 “naïef”(de rechter corrigeerde dat vervolgens naar “te onbevangen”) het vergunningsverleningsproces ingegaan en had daarbij de zowel de belangen voor een goed milieu/leefklimaat als die van de omwonenden uit het oog verloren.
 • GSD was, zei hij, daar in opeenvolgende zaken zeer succesvol tegen opgekomen.
  Maar hij vond ook dat het zo niet meer kon doorgaan; door al die rechtszaken ging er veel te veel energie en werk inzitten voor iedereen, inclusief de rechtbank zelf.
 • Alle partijen moeten stoppen met procederen en naar een andere oplossing zoeken.
  De rechtbank heeft afgelopen vrijdag (4 juli) alle vergunningen van de gemeente Leeuwarden vernietigd, en die gemeente is nu (een vrije vertaling van zijn veel zorgvuldiger gekozen woorden) “naakt, hulpeloos en kwetsbaar”.
 • Het is nu aan alle drie de partijen (festivalorganisaties, gemeente Leeuwarden en GSD) om samen op de puinhopen een nieuw vergunningenstelsel te bouwen dat recht doet aan de belangen van alle partijen en dat rekening moet houden met alle omgevingsrechtelijke belangen van het terrein De Groene Ster, de festivals en de omwonenden.
 • Zijn voorstel was dat de drie partijen daar in onderling overleg een onafhankelijk en gerespecteerd extern deskundige omgevingsrecht voor zouden zoeken om het proces tussen de drie partijen te begeleiden.

Na de voorlezing van zijn visie schorste hij de zitting en kregen alle partijen een kwartier om er over na te denken.

Vervolgens een vragenrondje (waarin GSD waarschijnlijk niet per ongeluk de laatste was).

De gemeente ging onmiddellijk akkoord en WttV ditto.
Daarna was het de beurt aan GSD om ja of nee te zeggen.

GSD voerde eerst een aantal ervaringen uit het verleden aan die het vertrouwen in een goede afloop in de weg stonden, maar die werden geneutraliseerd door de rechter met:

 • De toezegging dat het een time out is: op het moment dat het een verkeerde kant op gaat en de belangen van reguliere gebruikers en omwonenden gemangeld worden kan GSD altijd weer verder procederen.
 • De gemeente Leeuwarden zal stoppen met het stellen voor voldongen feiten en GSD en de festivalorganisaties van het begin af aan bij ieder besluit rond het vergunningverleningsproces betrekken.
 • Er komt een brief aan GSD van een politiek ambtsdrager (burgemeester/wethouder) die bovenstaande afspraken bevestigt.
 • De uitspraak van 14 juli over de omgevingsvergunningen blijft overeind; de gemeente zal daartegen niet in beroep gaan bij de Raad van State.
 • In ruil daarvoor heeft GSD moeten toezeggen dat het huidige verzoek voorlopige voorziening wordt ingetrokken.

Dit was voor GSD natuurlijk “an offer we couldn’t refuse”-situatie. GSD is daarom akkoord gegaan met het voorstel. We gaan het voor de komende tijd proberen; en als het lukt, en alle belangen écht mee gaan wegen in het overleg – niet op de laatste plaats die van gewone gebruikers en omwonenden -, dan hebben wij er al die moeite graag voor over.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]