Herstel Groene Ster gaat weer niet door

30 okt 2020 | Gemeente, Park aanpassingen

Ruim een maand geleden werden wij door de gemeente Leeuwarden spontaan geïnformeerd over het voornemen delen van de Groene Ster die in de loop der jaren behoorlijk te lijden hebben gehad van grootschalige festivals, structureel te herstellen en te verbeteren. Zie eerdere berichtgeving hierover.

Echter, via via zijn we er vorige week achter gekomen dat deze werkzaamheden dit jaar toch niet doorgaan, maar verschoven worden naar het najaar van 2021. Reden hiervan zou de huidige drassigheid zijn van het terrein, veroorzaakt door het wisselvallige weer van de afgelopen tijd. Omstandigheden die natuurlijk vrij normaal zijn in deze herfstige tijd.

Al sinds de oprichting van GSD lopen wij te verkondigen dat dit soort bodemverschijnselen inherent zijn aan het laagveengebied waar de omgeving van de Groene Ster nu eenmaal uit bestaat. Daarom is het gebied alleen al om die reden feitelijk ongeschikt voor het faciliteren van grootschalige muziekevenementen. Dat hebben we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden ook duidelijk kunnen zien, toen sprake was van een relatief natte zomerperiode.

Sinds 2018 worden door de gemeente, o.a. in de ruimtelijke onderbouwingen van de jaarlijks uit te geven omgevingsvergunningen, structurele verbetervoorstellen in het vooruitzicht gesteld waarmee telkens nog in datzelfde najaar begonnen zou worden. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat dergelijke toezeggingen tot op heden weinig hebben betekend. Het is maar de vraag of in 2021 wél structurele verbeteringen en aanpassingen zullen worden aangebracht.