Vergunningen – seizoen 2021

28 dec 2020 | Vergunningen

In dit artikel staat per evenement een overzicht van documenten die gaan over de vergunningverlening voor het aanstaande seizoen. De diverse stadia van vergunningverlening worden hierbij beschouwd zoals de ontwerpbesluiten, ingediende zienswijzen, de vergunningen en ontheffingen zelf en de eventuele juridische vervolgprocedures.

De bijbehorende vergunningsaanvragen en een aantal bijbehorende bijlagen worden vanwege het risico van schending van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens van de festivalondernemingen, niet gepubliceerd.

De vergunningen voor Welcome to the Village en Psy-Fi verlopen volgens de procedure van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) . De aanvragen dateren van juli 2020.
Het Promised Land Fesitival (PLF) is pas einde december 2020 aangevraagd. De procedure voor PLF verloopt op de reguliere wijze.

Via onderstaande knoppen vindt u de actuele dossiers van betreffende vergunningen per evenement: