Procedurele bende vergunningsaanvraag Welcome to the Village

18 mei 2021 | Vergunningen

Natuurlijk is het GSD niet ontgaan dat er een hernieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het evenement Welcome to the Village (WttV) is ingediend om alsnog een meerdaagse muziekevenement te organiseren in de Groene Ster.

In tegenstelling tot de inmiddels afgelaste evenementen Promised Land en Psy-Fi heeft de organisatie van WttV gemeend haar evenement – weliswaar in afgeslankte vorm – toch op de geplande data in juli a.s. door te laten gaan.

Vanwege die gewijzigde vorm is een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente. De in juli vorig jaar ingediende aanvragen met bijbehorende ontwerpbesluiten en rapporten e.d. (totale omvang van ruim 2000 pagina’s verdeel over 80 documenten) en waarover GSD als formeel belanghebbende tientallen pagina’s aan zienswijze heeft ingediend, worden met de nieuwe aanvraag van 12 mei jongstleden niet ingetrokken. Wat de status van deze oorspronkelijk aanvragen nu feitelijk is, is volstrekt onduidelijk.

Deze merkwaardige gang van zaken van vergunningverlening met door elkaar lopende procedures genereert weer – naast de inhoudelijke bezwaren die er ook vast zullen zijn –  het nodige juridische gesteggel met een verzoek om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. Dat ‘circus’ dreigt na een jaar pauze als vanouds vlak vóór de aanvang van een festival weer plaats te gaan vinden.

Alle aanbevelingen en conclusies van de gemeentelijke Rekenkamer over het gemeentelijke vergunningenbeleid en de daaropvolgende bestuurlijk toegezegde verbetervoorstellen ten spijt, betekent dit weer business as usual en is er (helaas) weinig veranderd in dat opzicht.