Seizoen 2021 realistisch?

9 jan 2021 | Festivals, Vergunningen

Is het plannen van drie grootschalige muziekfestivals in de Groene Ster voor dit jaar wel realistisch?

Wij denken al een tijd van niet, maar nu het meest recente vaccinatieschema van het RIVM onlangs is gepubliceerd lijkt deze inschatting steeds meer reliëf te krijgen. Onderstaand ziet u het schema uitgesplitst naar doelgroepen. Duidelijk is dat de geplande festivalperiodes precies midden in het vaccinatieschema vallen voor de groep mensen die festivals organiseren, op- en afbouwen en bezoeken: de groep in de leeftijdscategorie 18 tot 60 jaar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat vaccinatie niet de oplossing gaat brengen om festivals dit jaar toe te staan. 

 

Alternatieve ideeën zoals het sneltesten aan de poort of het overleggen van negatieve PCR-testen, worden genoemd. Daarmee zou vanaf midden januari met zogenaamde ‘field labs‘ worden geëxperimenteerd. Gelet echter op de huidige lockdown maatregelen kan hiermee pas op z’n vroegst einde februari worden gestart (Bron: RIVM). Volgens een aantal grote productieorganisaties van dance-events is dat eigenlijk al veel te laat.

De huidige dillema’s binnen de Nederlandse dance-event industrie worden in de Volkskrant van 8 januari onder de titel “Popfestivals kijken reikhalzend uit naar de zomer. Kunnen ze wel doorgaan? Er moeten drie kapitale horden worden genomen“, nog eens treffend op een rijtje gezet.

Met name een festival zoals Psy-Fi dat een duidelijk internationaal karakter qua bezoekers heeft (15.000 bezoekers uit 100 landen, bron: Psy-Fi), wordt dit jaar praktisch gezien wel heel erg ingewikkeld.

Als we de huidige activiteiten van de drie grote evenementen in de Groene Ster voor het seizoen 2021 op hun websites en social media op een rijtje zetten, dan constateren we dat het Promised Land Festival weliswaar één van de drie vereiste vergunningsaanvragen heeft ingediend, maar op internet nog geen enkele publicatie over haar festival in 2021 heeft geplaatst. Wat betreft ticktetsales is er ook niets te vinden.
Welcome to the Village daarentegen is wel begonnen met een vroege kaartenverkoop (zgn. early birds), maar dat loopt in de fasering nogal achter met hoe dat in voorgaande jaren gebruikelijk was. Een line-up van artiesten is nog niet bekend gesteld.
Bij Psy-Fi is het oorverdovend stil. Hun website wordt al maanden niet meer geüpdatet, evenals hun Facebook pagina. De kaartverkoop voor 2021 is niet eens begonnen.

Alles overziende lijkt het er sterk op dat 2021 wederom gevrijwaard zal blijven van grootschalige meerdaagse evenementen in de Groene Ster.
Wellicht dat Welcome to the Village in afgeslankte vorm met haar innovatieplatform ‘Dorp’ nog iets gaat ondernemen. Zij heeft als enige van de drie wat meer financiële armslag door de jaarlijkse subsidies van gemeente en provincie en sponsering.

De gemeente Leeuwarden gaat overigens onverstoorbaar door met het behandelen van de vergunningsaanvragen. Zij ziet dit als een uitgelezen kans om met dit vergunningenproces – dat voor het eerst verloopt volgens de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) – de juridische haalbaarheid te toetsen van de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan. In de inmiddels gepubliceerde ontwerp omgevingsvergunningen zitten namelijk een aantal bijlagen met onderzoeken die in opdracht van de gemeente zijn verricht door externe adviesbureaus en feitelijk bedoeld zijn voor de onderbouwing van het beoogde herziene bestemmingsplan. Deze onderzoeksrapporten worden dus nu ook ingezet in de procedure voor een omgevingsvergunning. Op zichzelf is dat toegestaan, maar ongebruikelijk is dat wel. Wij hebben overigens wel een vermoeden waarom ze voor die weg hebben gekozen…