Nieuws

Uitspraak Adviescommissie Psy-Fi 2017

De Adviescommissie die zich gebogen heeft over de ingediende bezwaren van GSD tegen de vergunningverlening van Psy-Fi 2017, heeft uitspraak ...
Lees meer...

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Deze week is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden gestart met de voorbereidingen voor een herziening ...
Lees meer...
/ Festivals, Gemeente, Sticky

Bezwaren GSD tegen WttV 2017 overwegend gegrond verklaard

De belangrijkste bezwaren die GSD heeft ingediend tegen de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2017 ...
Lees meer...
/ Gemeente, Klachten & bezwaren

Amsterdam vraagt advies aan GSD voor haar evenementenbeleid

De gemeente Amsterdam heeft GSD gevraagd voor advies bij de ontwikkeling van een hernieuwd evenementenbeleid voor haar stad. In Amsterdam ...
Lees meer...
/ Festivals, Geluid, Gemeente, Sticky

Alternatieve locaties van de gemeente deugen niet

In diverse bezwaar- en rechtsprocedures waarbij (onder andere) de niet-toegankelijkheid van de Groene Ster tijdens festivals aan de orde komt, ...
Lees meer...
/ Gemeente

Rechtbank spreekt zich wéér uit tegen gemeente Leeuwarden en Psy-Fi

Op 23 november is wéér een uitspraak gedaan door de Rechtbank Noord Nederland over Psy-Fi. Dit keer ging het om ...
Lees meer...
/ Geluid, Gemeente, Klachten & bezwaren, Sticky

Open brief aan College van Leeuwarden

GSD heeft in een Open Brief aan het College van Burgemeester & Wethouders nog eens dringend onder de aandacht gebracht ...
Lees meer...
/ Gemeente, Sticky

GSD krijgt weer gelijk van de rechter

Op 14 juli jongstleden deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord Nederland al uitspraak over een deel van een ...
Lees meer...